OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA


Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
05‑07‑2018 09:29:28

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia /ciśn. do 0,4 MPa/ w ul. Wiosennej w Opolnicy i ul. Chabrowej w Bardzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
622KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
25‑06‑2018 16:48:04
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu  w dniu 25.06.2018 r. decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN oraz budowie linii napowietrznej SN w obrębie Dębowina, obwód od słupa nr 9 do stacji transformatorowej R-741-17, w granicach działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 33, 39/2, 40, 41/3, 116, 117, 127, obręb Dębowina, gmina Bardo.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
818KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
11‑06‑2018 12:09:06

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN oraz budowie linii napowietrznej SN w obrębie Dębowina, obwód od słupa nr 9 do stacji transformatorowej R-741-17.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
609KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
04‑06‑2018 07:45:30
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia /ciśn. do 0,4 MPa/ w ul. Wiosennej w Opolnicy i ul. Chabrowej w Bardzie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
11‑05‑2018 12:32:40

o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN oraz budowie linii napowietrznej SN w obrębie Dębowina, obwód od słupa nr 9 do stacji transformatorowej R-741-17, na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 33, 39/2, 40, 41/3, 116, 117, 127, obręb Dębowina, gmina Bardo.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
836KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
17‑01‑2018 08:02:50
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bardo.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
982KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
17‑11‑2017 09:00:12
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu  w dniu 10.11.2017 r. decyzjI nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie ZBK3101 z przyłączem energetycznym na działce nr 12/2, AM-1, obręb Dębowina, gmina Bardo
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
852KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
24‑10‑2017 14:50:05
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu w dniu 23.10.2017 r. decyzji nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przełożeniu odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia de225 PEHD na działce 743 AM-3 obręb Bardo
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
874KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
13‑10‑2017 10:36:35

o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie ZBK3101 z przyłączem energetycznym na działce nr 12/2 AM-1 obręb Dębowina w gminie Bardo.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
738KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo
10‑10‑2017 15:29:02

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2017 z dnia 13.02.2017 r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na potrzeby socjalno- bytowe i p.poż wraz z przyłączami do granicy działek w m. Janowiec, gmina Bardo na terenie działek 301/1, 301/2, 295 obręb Dzbanów, gmina Bardo oraz 128, 159, 158, 157/2, 157/7, 157/8, 118, 160, 116/15, 117, 116/3, 127, 84/1, 27/2, 27/1, 88, 29/3, 29/5, 84/3, 83, 114/12, 81, 82, 80, 35, 187/5, 85 obręb Janowiec, gmina Bardo.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 003KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 174 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 18
Informacja wytworzona przez:
Rafał Batóg
email: rbatog@bardo.pl tel.:748171478 w.64 fax: mptasinska
, w dniu:  27‑09‑2011 10:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  27‑09‑2011 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2018 09:34:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie