Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska


Tematyczny zakres zadań Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska:

a) działalność placówek służby zdrowia i opieki społecznej,


b) zdrowie mieszkańców i warunki sanitarne,


c) szkolnictwo i wychowanie dzieci i młodzieży,


d) czytelnictwo i biblioteki,


e) upowszechnianie kultury,


f) rekreacja, kultura fizyczna, sport i turystyka,


g) ochrona, bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny,


h) promocja,


i) ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe,


j) ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego,


k) ochrona gospodarki wodno-ściekowej,


l) ochrona powietrza, zasobów leśnych i terenów rekreacyjnych.

Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  06‑10‑2011 07:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2015 12:43:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive