Zapytania ofertowe i inne archiwum


Zawiadomienie o wyborze oferty

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Bardo, dnia 01.10.2015 r.

L.dz. 1757/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty
Na podstawie art. 92 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zakładu Komunalnego w Bardzie informuję, że dla zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie zapytania ofertowego pn. ”Dostawa nowego samochodu ciężarowego dla Zakładu Komunalnego w Bardzie” wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy:

„PROMOTOR” Sp. zo.o.
ul. Niepodległości 38
58-303 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru:

	„PROMOTOR” Sp. zo.o., ul. Niepodległości 38, 58-303 Wałbrzych, złożył najkorzystniejszą ofertę, ze względu na ustalone w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru 90% cena i 10% gwarancja.

Ponadto informuję, iż do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Lp.
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1
TRAX Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 36, 90-643 Łódź
2
PIELUSZYŃSKA Sp. z o.o., ul. Kościelna 58, 60-341 Poznań
3
Vip Car Sp. z o.o., ul. Pużaka 6, 45-273 Opole
4
KIM Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 13, 50-512 Wrocław

	Z przedmiotowego postępowania została odrzucona jedna oferta, która została złożona przez Wykonawcę - KIM Sp. z o.o.,ul. Łagiewnicka 13, 50-512 Wrocław. Przedmiotowa oferta nie została złożona na odpowiednim formularzu.Sporz.
Karolina Bieńko
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Gminna Spółka Wodna w Bardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. " Roboty konserwacyjne rowów Gmina Bardo 2015".

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na dostawę używanego samochodu cieżarowego wywrotki

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zapytanie ofertowe na dostawę używanego samochodu ciężarowego wywrotki dla Zakładu Komunalnego w Bardzie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe - dotyczące wyłonienia Inżyniera kontraktu dla zadania "Rewitalizacja bardzkiej starówki"

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Zapytanie ofertowe - dotyczące wyłonienia Inżyniera kontraktu
dla zadania "Rewitalizacja bardzkiej starówki"
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja bardzkiej starówki", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 9.2 RPO WD na lata 2007-2013.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Wzór oferty
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Wzór oferty do zapytania ofertowego - dotyczącego wyłonienia Inżyniera kontraktu dla zadania ˝Rewitalizacja bardzkiej starówki˝. 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych Gminy Bardo.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie tablic pamiątkowych stojących

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych stojących dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro w ramach realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ul. Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk ", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2007-2013, działanie 4.2.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie tablic pamiątkowych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro w ramach realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ul. Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2007-2013, działanie 4.2.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4, działanie 4.2
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język czeski

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język czeski.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Wynik zapytania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
471KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  11‑10‑2011 07:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑10‑2016 08:38:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive