Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska

12‑03‑2017 15:47:56

 Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się dnia 16 marca  2017 r. (czwartek) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja z działalności służby zdrowia na terenie Gminy Bardo w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów z NFZ, stan opieki higieniczno-lekarskiej i opieki profilaktycznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bardo.
 2. Profilaktyka i aktywność zdrowotna – propozycje.
 3. Seniorzy kapitałem naszej gminy.
 4. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska

26‑10‑2016 12:44:23

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia 4 listopada  2016 r. (piątek) o godzinie  11.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat współpracy Gminy Bardo z zagranicą i miastami partnerskimi.
 2. Ocena poziomu kształcenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę w oparciu o wyniki testów badania kompetencji, doskonalenie i pomoc metodyczna dla nauczycieli, analiza pracy zespołów przedmiotowych, osiągnięcia dzieci
  i młodzieży w konkursach, olimpiadach oraz działalność pozalekcyjna, zajęcia terapii pozalekcyjnej.
 3. Działalność  Centrum Kultury i Biblioteka w 2016 r. (w tym podsumowanie akcji letniej), plany na przyszłość w 2016 r. w kontekście możliwości finansowych Gminy oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Bloki zajęć prowadzonych w CKiB.
 4. Analiza wniosków zgłoszonych do budżetu.
 5. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska

13‑05‑2016 10:37:06

Informuję, iż posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska Rady Miejskiej w Bardzie,  odbędzie się dnia 19 maja  2016 r. (czwartek) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie zasad bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bardo oraz problemów służb bezpieczeństwa.
 2. Rozliczenie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2015 r.
 3. Realizacja zadań określonych w programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r. oraz w 2016 r.
 4. Omówienie arkuszy organizacyjnych szkół Gminy Bardo w kontekście porównania ich do planu budżetu Gminy Bardo.
 5. Omówienie planów dotyczących organizacji wypoczynku wakacyjnego.
 6. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska

08‑04‑2016 21:57:48

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się dnia 12 kwietnia  2016 r. (wtorek) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności CKiP i Biblioteki w 2015 r.
 2. Strategia funkcjonowania i  rozwoju CKiB w 2016 r. w kontekście możliwości finansowych Gminy oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Bloki zajęć proponowane  w CKiB. Oczekiwania RM wobec połączonych instytucji.
 3. Działalność merytoryczna oraz kierunki rozwoju biblioteki w obrębie CKiB
  w kontekście możliwości finansowych Gminy oraz w związku ze zmianą funkcjonowania biblioteki. Czytelnictwo na terenie gminy Bardo. Zajęcia i imprezy prowadzone przez bibliotekę i filie.
 4. Kalendarium imprez na 2016 r. Dyskusja na temat imprez priorytetowych w kontekście ich znaczenia dla środowiska lokalnego i odwiedzających nas turystów .
 5. Omówienie zasad działania świetlic wiejskich na terenie Gminy Bardo (analiza uwag związanych z komisją  wyjazdową z roku 2015).
 6. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska

04‑03‑2016 13:48:11

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się dnia 9 marca  2016 r. (środa) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja  z działalności służby zdrowia na terenie Gminy Bardo w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów z NFZ, stan opieki higieniczno-lekarskiej i opieki profilaktycznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bardo.
 2. Sprawozdanie z działalności OPS w 2015 r. oraz omówienie planu pracy
  w 2016 r.
 3. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 4. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska

21‑01‑2016 14:47:03

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się dnia 26 stycznia  2016 r. (wtorek) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 2. Omówienie planów pracy komisji na 2016 r.
 3. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska

12‑11‑2015 11:17:27

Informuje się, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 17 listopada  2015 r. (wtorek) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:
1. Ocena realizacji planu działalności kulturalno-oświatowej za III kwartały 2015 r.
2. Sprawozdanie z działalności CKiP w Bardzie  za III kwartały 2015 r.
3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznejw Bardzie za III kwartały 2015 r.
4.Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska

17‑10‑2015 11:54:11

Informuje się, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska odbędzie się dnia 22 października  2015 r. (czwartek) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad. 


Porządek posiedzenia: 
1.    Informacja na temat współpracy Gminy Bardo z zagranicą i miastami partnerskimi. 
2.    Omówienie projektów uchwał. 
3.    Analiza wniosków do projektu budżetu  Gminy Bardo na 2016 r. 
4.    Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska

04‑09‑2015 12:39:49

Informuje się, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska odbędzie się dnia 9 września 2015 r. (środa) o godzinie 12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:
1.Podsumowanie akcji letniej.
2.Rozliczenie kosztów imprez i przedsięwzięć kulturalno, oświatowych i sportowych za I półrocze 2015 r.
3.Wypracowanie priorytetowych wniosków radnych do budżetu Gminy Bardo na 2016 r.
4.Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska

08‑05‑2015 13:44:09

Informuje się, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska odbędzie się dnia 14 maja 2015 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:
1.Omówienie działalności oraz współpracy z Gminą fundacji i stowarzyszeń z jej terenu w kontekście planu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi.
2.Działalność klubów sportowych w 2015 r. oraz wyniki za 2014 r.
3.Sytuacja mieszkaniowa w Gminie.
4.Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r. oraz w 2015 r.
5.Omówienie wniosków z komisji wyjazdowej z dnia 30.04.2015 r.
6.Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 48 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  11‑10‑2011 07:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestwoski tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  11‑10‑2011 07:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2017 16:13:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie