Wybory Prezydenckie 2015 rok


Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o składach komisji obwodowych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zarządzenie Nr 23/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

z dnia 20 kwietnia 2015 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bardo w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1, art. 182 § 2 i § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz.345 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Bardzie zarządza co następuje:

§1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. powołuje się w Gminie Bardo obwodowe komisje wyborcze, w następujących składach:


1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bardzie ul. Kolejowa 12

1) Alicja Beata Maksymowicz zam. Potworów zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

2) Marzena Teresa Łukasik zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3) Agnieszka Ewa Łuka zam. Grochowa zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4) Janusz Antoni Zborowski zam. Bardo zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

5) Wojciech Sławomir Pawluczuk zam. Bardo zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Kowalskiego

6) Łukasz Paweł Grejner zam. Brzeźnica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

7) Weronika Szostak zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

8) Edyta Anna Rathsmann zam. Przyłęk zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

9) Marta Ptasińska zam. Bardo zgłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo


2.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Bardzie Rynek 2

1) Marcelina Magdalena Gryckiewicz zam. Przyłęk zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

2) Teresa Irena Nowacka zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3) Marzena Pawlisiak zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4) Julianna Krystyna Ćwikła zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

5) Zdzisław Stanisław Kot zam. Bardo zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Kowalskiego

6) Grażyna Elżbieta Grunwald zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

7) Katarzyna Anna Chabraszewska zam. Przyłęk zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

8) Janina Zofia Kulińska zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Brauna

9) Zofia Bronisława Biel zam. Bardo zgłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo


3.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Przyłęku ul. Fabryczna 7

1) Danuta Zofia Gryckiewicz zam Przyłęk zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

2) Marta Eliza Figura zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3) Paweł Roman Zielonka zam. Brzeźnica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4) Tadeusz Brzozowski zam. Brzeźnica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

5) Karolina Anna Bieńko zam. Przyłęk zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Kowalskiego

6) Ewelina Agnieszka Woźniczka zam. Przyłęk zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

7) Danuta Dorota Krawczyk zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Brauna

8) Mateusz Wojciech Jakowski zam. Bardo zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

9) Małgorzata Łabiak zam. Bardo zgłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo


4.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Brzeźnicy, Brzeźnica 46

1) Celina Teresa Gaszewska zam. Potworów zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

2) Monika Anna Nowacka zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3) Teresa Pruchnicka zam. Brzeźnica zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4) Patrycja Joanna Wielowska zam. Brzeźnica zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

5) Monika Anna Kisiel zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6) Sylwia Monika Preis zam. Przyłęk zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

7) Małgorzata Marta Trytko zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Brauna

8) Joanna Marta Wasyluk zam. Bardo zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

9) Jakub Michał Ptasiński zam. Bardo głoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o losowaniu kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Stosownie do art.182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)


informuję, że w związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników komitetów wyborczych liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny jej skład - publiczne losowanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gmin y w Bardzie, Rynek 2 - Sala Narad - II piętro.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat OKW nr 4 w Wałbrzychu

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Komunikat OKW nr 4 w Wałbrzychu w sprawie informacji o składzie komisji, jej siedziby oraz wyznaczonych dyżurów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza MiG Bardo w sprawie wyznaczenia obwodów do głosowania i lokali wyborczych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Burmistrza MiG Bardo w sprawie miejsc na ogłoszenia w czasie wyborów

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o warunklach udziału w wyborach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PKW o pracy komisji obwodowych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat PKW o głosowaniu w wyborach prezydenckich

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat PKW o głosowaniu korespondencyjnym

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  26‑02‑2015 08:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2015 08:06:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive