Kompetencje


Przewodniczący Rady Miejskiej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący:
- zwołuje sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- kieruje obsługą kancelaryjną,
- zarządza i przeprowadza głosowanie,
- podpisuje uchwały Rady,
- czuwa nad zabezpieczeniem warunków, niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Zadaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Informacja wytworzona przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  06‑10‑2011 12:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  06‑10‑2011 12:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2011 12:49:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie