Zaproszenia na sesje


VIII Sesja Rady Miejskiej w Bardzie

02‑05‑2019 12:35:10

Zapraszam na posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 12.00 w CKiB w Bardzie


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.

 6. Zatwierdzenie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.

 7. Zgłoszenie uwag do protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.

 8. Zatwierdzenie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.

 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.

 10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

 11. Omówienie i podjęcie uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  3. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na koparkę dla Zakładu Komunalnego w Bardzie

  5. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku

  6. w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego powiększenia terenu górniczego złoża magnezytu "Konstanty" w granicach gminy Bardo, podjętym Uchwałą nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2007 r. zmienionym Uchwałą nr XVIII/129/16 Rady Miejskiej w Bardzie w dnia 6 października 2016 r.

  7. w sprawie wzniesienia pomnika św. Jana Nepomucena na kamiennym moście w Bardzie

  8. w sprawie Statutu Gminy Bardo

  9. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Bardo

  10. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

 12. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 13. Sprawy wniesione przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bardzie.

 14. Interpelacje i zapytania radnych.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

VII nadzwycajna Sesja Rady Miejskiej

09‑04‑2019 11:03:56

Zapraszam na posiedzenie VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali narad UMiG w Bardzie

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie Sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie nadania tytułu: Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo

 6. Zamknięcie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

VI sesja Rady Miejskiej w Bardzie

15‑03‑2019 10:57:06

Zapraszam na posiedzenie VI sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 12.00 w sali CKiB w Bardzie

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Wystąpienie JE ks. Adama Bałabucha.

 6. Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego.

 7. Przemówienie Proboszcza Parafii NNMP w Bardzie o. Mirosława Grakowicza.

 8. Prezentacja osiągnięć sportowców z Gminy Bardo za rok 2018.

 9. Wręczenie wyróżnień dla zasłużonych sportowców z Gminy Bardo za rok 2018.

 10. Zgłoszenie uwag do protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.

 11. Zatwierdzenie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.

 12. Zgłoszenie uwag do protokołu z V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 13. Zatwierdzenie protokołu z V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.

 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

 16. Omówienie i podjęcie pozostałych uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  3. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów gminy Bardo

  4. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych

  5. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo

 17. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 18. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 19. Interpelacje i zapytania radnych.

 20. Wolne wnioski i informacje.

 21. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

V nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bardzie

07‑03‑2019 16:06:04

Zapraszam na V nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie Sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwał:

  1. zmieniającą uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo

  3. w sprawie przyjęcia dokumentów koncepcyjnych: „Koncepcja przejścia między ulicą Główną a Rynkiem” oraz plan marketingowy „Na rowerze śladami piernika”

 6. Zamknięcie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

IV Sesja Rady Miesjkiej w Bardzie w dniu 31 stycznia 2019 r.

25‑01‑2019 13:34:32

Zapraszam na posiedzenie IV sesji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w sali Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.

 6. Zatwierdzenie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.

 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o pracy pomiędzy sesjami.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

 9. Omówienie i podjęcie pozostałych uchwał:

  1. zmieniająca uchwałę nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Bardo na rok 2019

  2. zmieniającą uchwałę nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  3. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw

  4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

  5. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Bardzie na rok 2019

 10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

 11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 12. Interpelacje i zapytania radnych.

 13. Wolne wnioski i informacje.

 14. Zakończenie obrad.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Gliński
email: dglinski@bardo.pl
, w dniu:  03‑01‑2019 09:32:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Gliński
email: dglinski@bardo.pl
, w dniu:  03‑01‑2019 09:32:03
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2019 12:35:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie