Zaproszenie na Komisje


Komisja Rewizyjna

05‑04‑2019 13:57:02

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu
8 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali narad UMiG w Bardzie


Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi Pani Joanny Sucheckiej-Paszek na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Bardo oraz podległych mu urządników wraz wydaniem opinii o zasadności skargi.

 2. Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Budżetu - 01.04.2019 r.

26‑03‑2019 07:26:38

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju, Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali narad UMiG w Bardzie


Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o działalności Zakładu Komunalnego:

  1. w 2018 roku

  2. zadania na rok 2019

  3. gospodarka śmieciowa

  4. gospodarka ściekowa

  5. informacja o zaopatrzeniu miasta i wsi w wodę oraz o inwestycjach związanych z budową wodociągów.

 2. Informacja o gruntach będących własnością Gminy, przekazanych w dzierżawę, dostępnych do dzierżawy lub przedstawionych do sprzedaży.

 3. Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Oświaty w dniu 26.03.2019 r.

20‑03‑2019 09:12:32

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 12.00 w sali narad UMiG w Bardzie


Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Centrum Kultury i Biblioteki za 2018 r. i I kwartał 2019 r.

 2. Oferta Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bloki zajęć prowadzone przez CKiB.

 3. Kalendarium imprez na 2019 r. Dyskusja na temat imprez priorytetowych w kontkście ich znaczenia dla środowiska lokalnego i odwiedzających gminę turystów.

 4. Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Wspólne Komisji

15‑03‑2019 10:59:03

Zapraszam na wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardze, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. o godz. 15.00 w sali narad UMiG w Bardzei.

 

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał przygotowancyh na najbliższą sesję.

2. Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Wspólna w dniu 11.03.2019 r.

06‑03‑2019 08:33:43

Zapraszam na Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się
w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

Porządek posiedzenia:

 1. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Omówienie projektu statutu gminy Bardo.

 3. Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

21‑02‑2019 14:50:19

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju, Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w sali narad UMiG w Bardzie:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy - analiza planu rozwoju (raport o stanie gminy)

2. Informacja o realizacji i zaawansowaniu zadań inwestycyjnych gminy w roku 2019:

a) strefa ekonomiczna

b) tereny po BZP w Bardzie

c) teren powyżej ulicy Lipowej w Bardzie

3. Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Oświaty

21‑02‑2019 14:49:21

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie

 1. Funkcjonowanie stowarzyszeń kllturalnych i sportowych na terenie gminy w kontekście planu współpracy gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi.

 2. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2018

 3. Funkcjonowanie placówk służby zdrowia na terenie Gminy Bardo. Omówienie problemu braku refundowanej opieki stomatologicznej.

 4. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Wspólna

25‑01‑2019 13:45:33

Zapraszam na posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję.

2. Sprawy rózne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Rewizyjna

25‑01‑2019 13:43:19

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 r.

2. Sprawy rózne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komisja Oświaty

10‑01‑2019 12:51:38

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Środowiska Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta
i Gminy w Bardzie

Porządek posiedzenia:

 1. Dostosowanie Szkół Gminy Bardo do nowej reformy oświaty - problemy i wnioski.

 2. Propozycje do planu pracy komisji na rok 2019 oraz przedstawienie końcowego planu pracy komisji na rok 2019.

 3. Oferta Gminy Bardo dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2019 r.

 4. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez Radnych.


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Gliński
email: dglinski@bardo.pl
, w dniu:  10‑01‑2019 12:47:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Gliński
email: dglinski@bardo.pl
, w dniu:  10‑01‑2019 12:47:19
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2019 13:57:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie