Komisja Rewizyjna


Informacja o posiedzeniu komisji rewizyjnej

16‑05‑2018 12:35:24

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia 17 maja 2017 r. o godzinie 12.00 w UMiG  Bardo w sali narad.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2017 r.
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bardo za 2017 r.
  3. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2017 r.
  4. Sprawy różne.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

09‑05‑2017 13:39:29

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia  16 maja 2017 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w UMiG  Bardo w sali narad.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2016 r.
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bardo za 2016 r.
  3. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2016 r.
  4. Sprawy różne.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie komisji rewizyjnej

12‑09‑2016 15:10:11

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 19 września 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w UMiG  Bardo w sali narad.

Porządek posiedzenia:

  1. Kontrola wydatków związanych z budową, eksploatacją i utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Bardzie i Przyłęku (analiza dokumentów w siedzibie Zakładu Komunalnego w Bardzie, ul. Grunwaldzka 6-8 od godz. 9.30).
  2. Sprawy różne
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

11‑05‑2015 15:09:48

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 18 maja 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 8.00 w UMiG Bardo w sali narad.

Porządek posiedzenia:
1.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2014 r.
2.Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bardo za 2014 r.
3.Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2014 r.
4.Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

04‑07‑2014 13:38:07

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 11 lipca 2014 r. (piątek) o godzinie 9.00 w UMiG Bardo w sali narad.

Porządek posiedzenia:
1.Analiza skargi na Burmistrza MiG Bardo w przedmiocie braku staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2.Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

18‑06‑2014 13:19:31

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 24 czerwca 2014 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w UMiG Bardo w sali narad.

Porządek posiedzenia:
1.Analiza wniosku Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19.05.2014 r. w zakresie zadania inwestycyjnego "Wykup sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej w Bardzie" na kwotę 270.000 zł.
2.Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

05‑06‑2014 15:11:49

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 9 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w UMiG Bardo w sali narad.
Porządek posiedzenia:
1.Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2013 r.
3.Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bardo za 2013 r.
4.Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2013 r.
5.Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

04‑04‑2014 09:13:15

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 8 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w UMiG Bardo w sali narad.

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku za 2013 r.
2.Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie braku, mimo ustawowego obowiązku zorganizowania na terenie Gminy Bardo punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
3.Rozpatrzenie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie Pana Andrzeja Kardasia.
4.Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

14‑11‑2013 11:36:19

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 19 listopada 2013 r. (wtorek) o godzinie 14.30 w CKiP w Bardzie.

Porządek posiedzenia:
1. Rozliczenie kosztów i przychodów budowy placów zabaw na terenie Gminy Bardo w latach 2009-2013.
2. Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

04‑10‑2013 11:47:40

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 10 października 2013 r. (czwartek) o godzinie 14.30 w sali wielofunkcyjnej przy CKiP w Bardzie.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza wniosku Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich o podjęcie uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Bardzie Szymona Mingi.
2. Sprawy różne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 32 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  11‑10‑2011 07:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestwoski tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  11‑10‑2011 07:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2018 12:39:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie