Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa


Komunikat z załącznikami

15‑12‑2017 13:04:28

                                                                                                                                        Bardo, dn. 14.12.2017 r.

RM.0012.18.2017                                                                                   

 

          Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia 20 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie  12.00 w sali Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie, ul. Kolejowa 12

Porządek posiedzenia:

 

 1. Wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu Gminy Bardo na 2018 r.
 2. Realizacja ulg podatkowych w 2017 r.
 3. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑12‑2017 13:00:15

                                                                                                              Bardo, dn. 14.12.2017 r.

RM.0012.18.2017                                                                                   

 

          Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia 20 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie  12.00 w sali Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie, ul. Kolejowa 12

Porządek posiedzenia:

 1. Wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu Gminy Bardo na 2018 r.
 2. Realizacja ulg podatkowych w 2017 r.
 3. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑12‑2017 12:58:33

                                                                                                               Bardo, dn. 14.12.2017 r.

RM.0012.18.2017                                                                                   

 

 

          Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczegoi Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia 20 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie  12.00 w sali Centrum Kultury
i Biblioteki w Bardzie, ul. Kolejowa 12

Porządek posiedzenia:

 1. Wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu Gminy Bardo na 2018 r.
 2. Realizacja ulg podatkowych w 2017 r.
 3. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie

13‑03‑2017 19:15:52

Informuje się, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. (piątek) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o tworzeniu funduszu sołeckiego na 2018 r.:

- przeznaczenie funduszu sołeckiego,

- zakres funduszu sołeckiego.

 1. Informacja dotycząca terenów inwestycyjnych Gminy Bardo pod budownictwo indywidualne i inwestycyjne z uwzględnieniem obszarów z możliwością uzbrojenia.
 2. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie

13‑01‑2017 07:55:03

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, które odbędzie się dnia 19 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo w sali narad.

Porządek posiedzenia:

1. Zadania Zakładu Komunalnego w Bardzie na 2017 rok (harmonogram, budżet).
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.
3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok.
4. Sprawy różne, wnioski i propozycje  działań podejmowanych przez radnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie

09‑12‑2016 17:45:56

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godzinie  13.30 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu Gminy Bardo na 2017 r.
 2. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie

09‑11‑2016 15:15:12

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia 17 listopada 2016 r. (czwartek) o godzinie  11.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozliczenie kosztów działania OPS w Bardzie za 2015 r. i w 2016 r.
 2. Realizacja planu podatków i opłat lokalnych.
 3. Informacja o ulgach podatkowych w 2015 r. i w roku bieżącym.
 4. Analiza wniosków do projektu budżetu na 2017 r.
 5. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych radnych.
 6. Wydanie opinii na temat zastosowania ulgi w spłacie zadłużenia w opłatach z tytułu czynszu za najem gminnego lokalu mieszkalnego mieszkańca gminy Bardo.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

13‑05‑2016 10:35:17

Informuję, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia 18 maja 2016 r. (środa) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Bardzie za 2015 r. i I kwartał 2016 r.
 2. Rozliczenie kosztów działania placówek szkolnych i CKiP w Bardzie za 2015 r.
 3. Rozliczenie realizacji ustawy śmieciowej.
 4. Analiza realizacji wniosków Komisji za 2015 r. i I kwartał 2016 r.
 5. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

08‑04‑2016 21:59:00

Informuję, że na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się dnia 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.


Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji inwestycji Mszaniec w Potworowie.
 2. Ocena możliwości zagospodarowania gruntów po Bardeckich Zakładach Papierniczych w Bardzie.
 3. Informacja na temat dzierżawionych gruntach gminnych.
 4. Informacja na temat udzielonych ulgach podatkowych w 2015 r.
 5. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

04‑03‑2016 13:42:34

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się dnia 7 marca 2016 r. (poniedziałek) o godzinie  12.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozliczenie gospodarki ściekowej za 2015 r. w ujęciu globalnym i na poszczególne oczyszczalnie.
 2. Stan realizacji i perspektyw zakończenia inwestycji związanych
  z przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz informacje o uruchomionych środków unijnych.
 3. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 4. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych przez radnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 60 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  11‑10‑2011 07:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestwoski tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  11‑10‑2011 07:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑12‑2017 13:05:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie