Wybory Samorządowe 2014 rok - powtórne głosowanie


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Bardzie

29‑06‑2015 08:44:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia

16‑06‑2015 19:00:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o granicach obwodu głosowania

03‑06‑2015 15:16:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie okręgu głosowania

03‑06‑2015 15:16:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie zarejestrowanych kandydatów

03‑06‑2015 15:15:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody w sprawie ponownych wyborów

28‑05‑2015 15:23:17

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 205 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 10


Na podstawie art. 372 § 2 w związku z art. 395 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości:


Zarządzenie Nr 205 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2015 r.


w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 10


Wydane na podstawie art. 395 i art. 396 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Świdnicy, Wydział I Cywilny z dnia 16 stycznia 2015 r. - Sygn. akt I Ns. 322/14, oraz oddaleniem zażalenia przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn. akt III A Pz 44/15)


§ 1. 1. Zarządza się wybory ponowne do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 10 w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Świdnicy, Wydział I Cywilny z dnia 16 stycznia 2015 r. - Sygn. akt I Ns. 322/14, i oddaleniem zażalenia przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Postanowieniem z dnia 5 maja 2015 r. (sygn. akt III A Pz 44/15).


2. W okręgu wyborczym Nr 10 w Bardzie wybiera się 1 radnego.


§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 21 czerwca 2015 r.


§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.


§ 4. Z dniem podania do publicznej wiadomości niniejszego zarządzenia, wygasa mandat radnej Rady Miejskiej w Bardzie Pani Moniki Rathsmann, wybranej w okręgu wyborczym Nr 10 z listy Nr 20 KWW Szansa dla Gminy.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI


/ - /


Tomasz Smolarz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  28‑05‑2015 15:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  28‑05‑2015 15:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2015 15:14:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie