Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2017 roku


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

11‑07‑2017 13:05:16
z dnia 11 lipca 2017 r. o przyczynie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Burmsitrza w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń

04‑07‑2017 13:53:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 28 czerwca 2017 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie

28‑06‑2017 13:50:41

Wzory dokumentów do wyborów uzupełniających (tworzenie komitetu, zgłaszanie list kandydatów, zgłaszanie kandydatów na członków komisji) znajdują się na stronie http://walbrzych.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 28 czerwca 2017 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

28‑06‑2017 13:49:14
Wzory dokumentów do wyborów uzupełniających (tworzenie komitetu, zgłaszanie list kandydatów, zgłaszanie kandydatów na członków komisji) znajdują się na stronie http://walbrzych.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie

28‑06‑2017 13:40:25

Zarządzenie Nr 200
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Bardzie

Na podstawie art. 385 i 386 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2017, poz. 15) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym Nr 13, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Piotra Jana Piątkiewicza, radnego z listy Nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Romana Festera, stwierdzonym uchwałą Nr XXVI/182/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 czerwca 2017 r.

2. W okręgu wyborczym Nr 13 w Bardzie wybiera się 1 radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 17 września 2017 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:

P. Hreniak

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  28‑06‑2017 13:39:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  28‑06‑2017 13:39:36
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2017 13:07:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie