Referendum 2015


Informacja o rozpoczęciu prac komisji

04‑09‑2015 13:41:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji ds. referendum

18‑08‑2015 08:47:40

Zarządzenie Nr 59/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

Z dnia 13 sierpnia 2015 r.


r. w sprawie: powołania obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Bardo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.


Na podstawie art. 13 § 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 318 ) zarządzam co następuje:


§ 1.1. Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum na terenie Gminy Bardo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w składzie:


Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 1 w Bardzie - Centrum Kultury i Promocji ul. Kolejowa 12


1. Anna Wielowska zam. Potworów


2. Tomasz Matyśkiewicz zam. Bardo


3. Marzena Marta Mazur zam. Bardo


4. Mateusz Wojciech Jakowski zam. Bardo


5. Weronika Szostak zam. Bardo


6. Beata Maria Kulig zam. Bardo


7. Agnieszka Ewa Łuka zam. Grochowa


8. Maria Helman zam. Bardo


9. Marta Ptasińska zam. Bardo


Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 2 w Bardzie - Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2


1. Tadeusz Brzozowski zam. Brzeźnica


2. Katarzyna Marcinkiewicz zam. Bardo


3. Zdzisław Stanisław Kot zam. Bardo


4. Adrianna Maria Serafin zam. Dzbanów


5. Grażyna Elżbieta Grunwald zam. Bardo


6. Marcelina Magdalena Gryckiewicz zam. Przyłęk


7. Mateusz Grzegorz Zapotoczny zam. Brzeźnica


8. Marcel Kamiński zam. Bardo


9. Zofia Bronisława Biel zam. Bardo


Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 3 w Przyłęku - Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego ul. Fabryczna 7


1. Krystyna Grejner zam. Brzeźnica


2. Teresa Matyśkiewicz zam. Bardo


3. Sylwia Monika Preis zam. Przyłęk


4. Edyta Anna Rathsmann zam. Przyłęk


5. Ewelina Agnieszka Woźniczka zam. Przyłęk


6. Danuta Zofia Gryckiewicz zam. Przyłęk


7. Paweł Roman Zielonka zam. Brzeźnica


8. Józefa Lasota zam. Bardo


9. Małgorzata Łabiak zam. Bardo


Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 4 w Brzeźnicy - Wiejski Dom Kultury w Brzeźnica 46


1. Patrycja Joanna Wielowska zam. Potworów


2. Agnieszka Monika Giżycka zam. Bardo


3. Anetta Kwiatkowska zam. Grochowa


4. Norbert Kochanek zam. Bardo


5. Celina Teresa Gaszewska zam. Potworów


6. Anna Katarzyna Rgowska zam. Brzeźnica


7. Anna Beata Piwowarska zam. Bardo


8. Jakub Michał Ptasiński zam. Bardo


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam się Sekretarzowi Gminy.


§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Bardo w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

29‑07‑2015 10:25:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Państwowa Komisja Wyborcza

29‑07‑2015 09:40:46

Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji do spraw Referendum w kraju

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Państwowa Komisja Wyborcza

29‑07‑2015 09:37:07

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Państwowa Komisja Wyborcza

29‑07‑2015 09:31:47

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Państwowa Komisja Wyborcza

29‑07‑2015 09:26:50

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Państwowa Komisja Wyborcza

29‑07‑2015 09:18:00

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 13 lipca 2015 r.

29‑07‑2015 08:26:58

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie miejsc do wywieszania ogłoszeń

29‑06‑2015 12:45:42

Zarządzenie nr 39/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

z dnia 24 czerwca2015 r.


w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015, poz. 318.) oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. , poz. 852) Burmistrz Miasta i Gminy w Bardzie zarządza co następuje:


§1.1.Wyznaczam na terenie Gminy Bardo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej w ogólnopolskim referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. jak niżej:


1) słup ogłoszeniowy przy ul. Głównej między budynkami 15-19


2) słup ogłoszeniowy przy ul. Głównej na przystanku PKS ( koło cmentarza)


3) tablica ogłoszeń przy ul. Jagiellońskiej 15


4) tablica ogłoszeń przy ul. Polnej 9


5) tablica ogłoszeń na budynku Centrum Kultury i Promocji w Bardzie ul. Kolejowa 12


2. Na terenie sołectw Gminy Bardo - tablice ogłoszeniowe będące w dyspozycji Sołtysów wsi.


3.W innych miejscach niż wymienione w § 1 pkt. 1 umieszczanie plakatów lub haseł dotyczących referendum wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.


4. Plakaty i hasła dotyczące referendum należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.


5. Plakaty i hasła dotyczące referendum oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii referendalnej właściwe podmioty biorące udział w tej kampanii obowiązani są usunąć w terminie 30 dni od dnia referendum.


§2.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.


§3.Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  29‑06‑2015 08:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Ptasińska
email: mptasinska@bardo.pl
, w dniu:  29‑06‑2015 08:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2015 08:32:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie