Postępowania środowiskowe za lata 2011-2012


Obwieszczenia dot. postępowań środowiskowych

10‑08‑2017 10:32:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

16‑10‑2012 12:42:28

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo informujące o wydaniu, na wniosek Pana Piotra Lasek z firmy Att Architekci - Pracownia Projektowa, ul. Aleja Słowackiego 46/26, 31-044 Kraków, będącego pełnomocnikiem inwestora, decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo decyzji nr 2/2008 (znak pisma: RBK 7632/3/3/08) z dnia 15.09.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa kompleksu przechowalniczo-sortująco-spedycyjnego warzyw, wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną niezbędną dla eksploatacji przedsięwzięcia po jego zrealizowaniu, planowanego do realizacji w granicach nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewidencji gruntów 711, w obrębie Przyłęk, w jednostce ewidencyjnej Bardo", w zakresie zapisów znajdujących się w załączniku nr 1 (informacje o planowanym przedsięwzięciu) oraz możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

25‑06‑2012 07:52:53

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo (znak pisma: RI.6220.1.16.2012, data pisma: 20.06.2012 r.), zawiadamiające o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149 D i 3143 D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)" (inwestor: Powiat Ząbkowicki, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie), informujące równocześnie o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

01‑06‑2012 10:37:30

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo (znak pisma: RI.6220.6.9.2012, data pisma: 30.05.2012 r.) informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu 2 brodów (lub alternatywnie przepustów za zgodą CKPŚ) oraz 7 progów spowalniających bystrze potoku, 1 narzutu kamiennego", planowanego do realizacji na działkach nr 447/225, 450/228, 452/230, obręb Opolnica, Gmina Bardo (inwestor: Nadleśnictwo Bardo Śląskie, ul. Noworudzka 9a, 57-256 Bardo) oraz możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

01‑06‑2012 10:36:45

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo (znak pisma: RI.6220.5.9.2012, data pisma: 30.05.2012 r.) informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu 3 nowych kaszyc i narzutów kamiennych, zabezpieczeniu naturalnego biegu potoku poprzez wykonanie kaszyc i narzutów kamiennych w miejscach zagrożonych wymywaniem (osuwiska) w pobliżu drogi", planowanego do realizacji na działkach nr 475/204, 476/205, 622, obręb Opolnica, Gmina Bardo (inwestor: Nadleśnictwo Bardo Śląskie, ul. Noworudzka 9a, 57-256 Bardo) oraz możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

01‑06‑2012 10:36:15

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo (znak pisma: RI.6220.4.9.2012, data pisma: 29.05.2012 r.) informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie 1 przepustu małego na przepust o dużym świetle, zabezpieczeniu naturalnego biegu potoku poprzez wykonanie wraz z narzutami kamiennymi 2 kaszyc w miejscach zagrożonych wymywaniem (osuwiska) oraz spowolnieniu spływu wód przy nagłych przyborach wody poprzez wykonanie 4 niskich progów drewniano-kamiennych", planowanego do realizacji na działkach nr 259/254, 260/255, 269/141, obręb Laskówka, Gmina Bardo (inwestor: Nadleśnictwo Bardo Śląskie, ul. Noworudzka 9a, 57-256 Bardo) oraz możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

28‑05‑2012 12:34:00

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo (znak pisma: RI.6220.3.9.2012, data pisma: 23.05.2012 r.) informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie 1 istniejącego przepustu o małej średnicy na przepust o dużym świetle oraz zabezpieczeniu naturalnego biegu potoku poprzez wykonanie 3 narzutów kamiennych w miejscach zagrożonych wymywaniem (osuwiska)", planowanego do realizacji na działkach nr 418/166, 419/180, 435/183, 632, obręb Opolnica, Gmina Bardo (inwestor: Nadleśnictwo Bardo Śląskie, ul. Noworudzka 9a, 57-256 Bardo) oraz możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie - obwieszczenie

15‑05‑2012 09:35:10

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149 D i 3143 D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)" (inwestor: Powiat Ząbkowicki, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie) oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

17‑02‑2012 11:27:49

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo dot. wszczęcia na wniosek Nadleśnictwa Bardo Śląskie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu 3 nowych kaszyc i narzutów kamiennych, zabezpieczeniu naturalnego biegu potoku poprzez wykonanie kaszyc i narzutów kamiennych w miejscach zagrożonych wymywaniem (osuwiska) w pobliżu drogi", planowanego do realizacji na działkach nr 475/204, 476/205, 622, obręb Opolnica, Gmina Bardo.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

17‑02‑2012 11:26:50

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo dot. wszczęcia na wniosek Nadleśnictwa Bardo Śląskie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu 2 brodów (lub alternatywnie przepustów za zgodą CKPŚ) oraz 7 progów spowalniających bystrze potoku, 1 narzutu kamiennego", planowanego do realizacji na działkach nr 447/225, 450/228, 452/230, obręb Opolnica, Gmina Bardo.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Kamila Wielowska tel.:mptasinska , w dniu:  14‑10‑2011 13:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  14‑10‑2011 13:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2017 10:34:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie