Pozostałe informacje


Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego

08‑11‑2019 13:36:22

o przyjęciu uchwałą nr XII/288/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego” Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.10.2019 r.

31‑10‑2019 12:58:47

dotyczące projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.10.2019 r.

31‑10‑2019 11:52:13

nr DOW-G-I.7440.55.2019.RR podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” (wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 07.10.2019 r.

15‑10‑2019 15:21:40

nr WR.ZUZ.4.421.275.2019.WB, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przekroczenia poprzecznego potoku Małucha w km 5+080 dz. 78/4 obręb Laskówka, gmina Bardo poprzez podwieszenie z boku istniejącego mostu projektowanym przyłączem sieci wodociągowej (Ø40 PE 100RC PN1011) o współrzędnych do W2 – X: 5594478.8 i Y: 6413331.7 oraz przyłączem sieci elektroenergetycznej (kabel 2xNA2XY-J 4x35 mm2 w rurze RHDPEp Ø160) o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: - od W1’ – X: 5594478.7 i  Y: 6413325.7 do W2’ – X: 5594475.4 i Y: 6413330.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 03.10.2019 r.

15‑10‑2019 14:51:35

nr WR.ZUZ.4.421.268.2019.TD, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu drogi krajowej nr 8, na odcinku Bardo – Bardo Przyłęk do przydrożnego rowu, zlokalizowanego na działkach 253 oraz 268/2 oraz w sprawie wykonania urządzenia wodnego – wylotu W4 na dz. nr 253, obręb Bardo, m. Bardo.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminarz polowań zbiorowych K.Ł. „Kuropatwa” w Ząbkowicach Śl. w sezonie 2019/2020.

14‑10‑2019 16:05:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.10.2019 r.

08‑10‑2019 14:56:42

nr DOW-G-I.7430.55.2019.RR podające do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” (wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 24.09.2019 r.

26‑09‑2019 12:46:10

znak pisma: RI.6540.2.2019 zawiadamiające o wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” (GEOSTANDARD Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 62, lok. 12/2, 53-413 Wrocław; 26.07.2019 r.) oraz możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.09.2019 r.

11‑09‑2019 10:10:34

nr DOW-G-I.7430.55.2019.RR podające do publicznej wiadomości informację zawiadamiającą o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” (wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 27.08.2019 r.

06‑09‑2019 11:16:01

nr WR.ZUZ.4.421.185.2019.TD, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidacji stawu rybnego zlokalizowanego na działce 618/2, obręb Brzeźnica, mnicha betonowego i ujęcia brzegowego wraz z doprowadzalnikiem.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 63 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Sylwester Zwaduch tel.:74 81 71 478 wew. 65 fax: 74 81 71 424 , w dniu:  14‑10‑2011 13:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  14‑10‑2011 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑11‑2019 13:38:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie