Lokalny Plan Rozwoju Gminy Bardo


Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022

27‑12‑2016 11:15:57

Lokalna Strategia Rozwoju jest średniookresowym dokumentem planistycznym, mającym na celu określenie głównych zamierzeń inwestycyjnych i społecznych przewidzianych do realizacji na terenie gminy Bardo w latach 2016 - 2022, przy zaangażowaniu środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
„Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Bardo na lata 2016 - 2022” jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu terytorialnego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik rar Lokalny Plan Rozwoju Gminy Bardo na lata 2007-2015
05‑10‑2011 11:41:52
Lokalny Plan Rozwoju Barda jest dokumentem planistycznym, który dotyczy obszaru całej gminy Bardo. Realizacja zawartych w nim działań będzie zorientowana na osiągnięcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju gminy. Plan stanowi uszczegółowienie założeń Lokalnego Planu Rozwoju na lata 2005-2007 i innych dokumentów strategicznych. W planie są zawarte propozycje działań i zadań inwestycyjnych, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych gminy, określonych w dokumencie strategii.
Plan Rozwoju Lokalnego z Lokalnym Planem Rewitalizacji, Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i Wieloletnim Planem Finansowym przygotowany został jako dokument programowy ukierunkowujący politykę gminy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie czasu, to jest na lata 2007 - 2015. Inwestycje na terenie gminy będą realizowane etapami. Większość z nich ma charakter priorytetowy i będzie wykonana w latach 2007-2015. Będą one w znacznej części współfinansowane ze środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych UE i mechanizmów finansowych EOG.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
12,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  23‑09‑2011 12:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Bieńko
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424
, w dniu:  23‑09‑2011 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2016 11:19:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie